از سوی وزارت بهداشت صورت گرفت:

موافقت اصولی با بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی و موافقت با بخش بستری پیوند مغز استخوان در بیمارستان فرهیختگان

۰۵ اسفند ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۷ کد : ۹۳ اخبار بیمارستان ها
مجوز افزایش بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی و بخش بستری پیوند مغز استخوان در بیمارستان فرهیختگان صادر شد.
موافقت اصولی با بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی و موافقت با بخش بستری پیوند مغز استخوان در بیمارستان فرهیختگان

به گزارش روابط عمومی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی – از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با افزایش بخش پزشکی بازساختی و سلول درمانی موافقت اصولی و با بخش افزایش بخش بستری پیوند مغز استخوان در بیمارستان فرهیختگان تهران موافقت صورت گرفت.

 

 

کلید واژه ها: بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی بیمارستان فرهیختگان تهران


نظر شما :